Obec Dřevnovice
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

 

Výsledky projednání na VZZO- 2023

Výsledky projednání VZZO 30_03_23.doc

Výsledky projednání VZZO 27_02_23.doc

 Zastupitelstvo 27.2.2023.m4a- zvukový záznam

Výsledky projednání  na VZZO- 2022

Výsledky projednání VZZO 29_12_22.doc

Zastupitelstvo 29.12.2022[12].m4a, zvukový záznam

Výsledky projednání VZZO 01_09_22(5).doc

Zastupitelstvo_1.9.2022- zvukový záznam

Výsledky projednání VZZO 20_06_22.doc

 Zastupitelstvo 20.6.2022 -zvuiková nahrávka

Výsledky projednání VZZO 24_03_22.doc

 Zastupitelstvo 24. 3. 2022 - zvukový záznam;

Výsledky projednání na VZZO 2021

Výsledky projednání VZZO 28_12_21.doc 

Zastupitelstvo 28.12.2021 - zvukový záznam

Výsledky projednání VZZO 15_11_21.doc

Zastupitelstvo 15.11. 2021.m4a - zvukový záznam

Výsledky projednání VZZO 20. 9. 2021.doc

Zastupitelstvo - 20. 9. 2021 - zvukový záznam

Výsledky projednání VZZO 28_06_21.doc

 Zastupitelstvo - 28. 6. 2021 - zvukový záznam

Výsledky projednání VZZO 03_06_21.doc  

Zastupitelstvo 3.6.2021 (1).m4a- zvukový záznam

Výsledky projednání  VZZO 11_02_21.doc

Výsledky projednání na VZZO - 2020

Výsledky projednání VZZO 28_12_2020.doc

 Výsledky projednání VZZO 30. 11. 2020.doc

Výsledky projednání VZZO 7. 9. 2020.doc

Výsledky projednání VZZO 22.6. 2020.doc

Výsledky projednání VZZO 26_03_2020.doc

Výsledky projednání na VZZO - 2019

Výsledky projednání VZZO 18_03_19.doc

Výsledky projednání VZZO  25. 4. 2019.pdf

Výsledky projednání VZZO 03_06_19.doc

Výsledky projednání VZZO 22_08_19.doc

Výsledky projednání VZZO 11_11_19.doc

Výsledky projednání VZZO 30_12_19.doc

Výsledky projednání na VZZO - 2018

Výsledky ustavujícího zasedání ZO z 29_10_18(1).doc

Výsledky projednání VZZO 26_07_18.doc

Výsledky projednání VZZO  14. 5. 2018.pdf

Výsledky projednání VZZO 29_03_18.doc

Výsledky projednání VZZO 12_02_18.doc

Výsledky projednání  na VZZO - 2017

Výsledky projednání VZZO 28_12_17.doc

Výsledky projednání VZZO 27_11_17.doc

Výsledky projednání VZZO 29_09_17.doc

Výsledky projednání VZZO 21_08_17.doc

Výsledky projednání VZZO 15_06_17.doc

Výsledky projednání VZZO 20_03_17(1).doc

Výsledky projednání na VZZO - 2016

Výsledky projednání VZZO 29_12_16(2).doc

Výsledky projednání VZZO 27_10_16.doc

Výsledky projednání VZZO 18_08_16.doc

Výsledky projednání VZZO 26_05_16.doc

Výsledky projednání VZZO 17_03_16.doc

Výsledky projednání na VZZO - 2015

Výsledky projednání VZZO 28_12_15.doc

Výsledky projednání VZZO 21_09_15.doc

Výsledky projednání VZZO 24_06_15.doc

Výsledky projednání VZZO 26_03_15(10).doc

Výsledky projednání na VZZO - 2014

Výsledky projednání VZZO 15_12_14.2014

Výsledky projednání VZZO 04_09_2014

Výsledky projednání VZZO 05_06_14.odt

Výsledky projednání VZZO  13.3.2014

Výsledky projednání na VZZO - 2013      

Výsledky projednání VZZO 16.12.2013

Výsledky projednání VZZO 30.9.2013 

Výsledky projednání VZZO 21.3.2013

Výsledky projednání VZZO 24.6.2013 

Výsledky projednané na VZZO -2012

Výsledky projednání VZZO 29.3.2012.doc

Výsledky projednání VZZO z 21.6.2012

Výsledky projednání VZZO z 27.9.2012

Výsledky projednání VZZO z 11.12.2012

Výsledky projednané na VZZO -2011

Výsledky projednání VZZO 7.3.2011.doc

Výsledky projednáné VZZO 20.06.2011.doc

Výsledky projednání VZZO 27.09.2011.doc

Výsledky projednání VZZO 15.12.2011.doc

Místní vyhlášky

Název vyhlášky  Účinnost 
OZV_č. 1/2021o_mistnim_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi.docx  
OZV č. 2/2021_o_mistnim_poplatku ze_ psu.doc  
OZV_o_mistnim_poplatku_za_odpadove_hospodarstvi.docx  

 OZV č. 1_2018 POŽÁRNÍ ŘÁD.doc
 
Příloha č. 1 k požárnímu řádu.docx   
Příloha č. 2 k požárnímu řádu.docx.pdf  
Příloha č. 3 k požárnímu řádu.docx.pdf  
OZV č. 2_2018 zrušení OZV č. 1_2002.doc   
OZV č.1/2008, kterou se vymezují prostory pro volný pohyb psů   
OZV  č.1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
OZV č. 12014 001.bmp  
Vyhláška č.1/2013 - Tržní řád  
Obecně závazná vyhláška č.2-2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odpadů  
Obecně závazná vyhláškač.1/2012.doc k zajištění  udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraněživotního prostředí.  
Obecně závazná vyhláška 3_2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.pdf  
Obecně závazná vyhláška č.2/2008 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce  

 Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

 Výsledky projednání VZZO 30. 11. 2020.doc

Kontakty   

Bohumila Charvátová
starostka
tel. 721 213 323
starosta@drevnovice.cz

Ivo Gregor
místostarosta
tel. 582 388 217,  608 615 489
mistostarosta@drevnovice.cz

Marie Provazníková
účetní
tel. 582 388 217
ou@drevnovice.cz

 

8. 6. Medard

Zítra: Stanislava

Aktuality

Návštěvnost stránek

310238